Umxholo weTalente

EqvOU3icSQaQ2BiulmgQww

Injongo yokugaya abasebenzi

Obona butyebi buxabisekileyo bukaShengyang ngabasebenzi abanomoya wenkonzo kunye nemvo yoxanduva, kwaye banobuchule kwizikhundla zenkampani ngokwamandla.

Umgaqo-nkqubo woLawulo

Kuya kufuneka siziqonde iimfuno zabantu, sibaxabise, siphuhlise amandla abo kwaye sikhuthaze indalo yabo.

Injongo yolawulo - ejolise ebantwini

Yenza amathuba afanelekileyo ophuhliso lwabasebenzi.

Ukubonelela ngemeko elungileyo kunye namancedo okuba abasebenzi bafumane ulwazi olutsha, bafunde ulwazi olutsha kwaye bafumane izakhono ezintsha.

Yakha iqela labasebenzi beklasi yokuqala kwaye unike ingqalelo kuqeqesho olusemgangathweni.

Hlakulela ukuziqhenya kwabasebenzi kunye nokuzibandakanya.